Synonymer til anstendig

adekvat, bekvem, dekkende, høvelig, kledelig, lugom, måtelig, passende, på sin plass, sømmelig, tilstrekkelig, velvalgt, verdig, akseptabel, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, plausibel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tåleligakseptabel, bra, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttig, verdiganstendig, tåleliganstendig, asketisk, avholdende, bluferdig, dydig, høvisk, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, ærbar, saliggj