Synonymer til anta (form av)

annamme, arve, bli gift med, bli rammet av, bli til del, bli utsatt for, erverve, , hale i land, høste, høste inn, innhente, innkassere, motta, oppdrive, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinne, an