Synonymer til anta

akseptere, anerkjenne, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaakseptere, bite på, formene, formode, forutsette, føle for, gå ut fra, ha tillit til, lite på, mene, regne med, sluke rått, stole på, tenke, tro, være av den oppfatningakseptere, avfinne seg med, etterkomme, finne seg i, forsone seg med, gå inn/med på, slå til, ta til følge, vedta, ville, ønske, ane, finne ut av, gisse, gjette, greie, klare, løse, tippeane, ascendent, forfar, patriark, stamfarane, erfare, fornemme, føle, høre, kjenne, merke, oppleve, sanse, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, disponere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurdereansette, bemanne, engasjere, hyre, lønne, påmønstre, tilsette, utnevne, gå ut