Synonymer til antageligvis

antagelig, antakelig, formodentlig, gjerne, godt mulig, kan godt hende, muligens, rimeligvis, sannsynligvis, sikkert, trolig, ventelig, venteliggjerne, av egen kraft, av fri vilje, av seg selv, fakultativ, godvillig, med det gode, minnelig, selvbestemt, selvvalgt, spontan, ubedt, uoppfordret, uten motstand, valgfrigjerne, beredvillig, frivillig, gladelig, helst, ikke ugjerne, med fornøyelse, med glede, villig, rime