Synonymer til antipersonellmine

antitanksmine, bombe, mine, tidsinnstilt bombe, torpedo, andlet, anseelse, ansikt, fasade, fjes, fleis (muntlig mening), grimase, maske, oppsyn, person, tryne (muntlig mening), utseende, uttrykk, åsynmine, torpedomine, dine, egne, eide, personlige, sine