Synonymer til arbeiderklasse

adel, kaste, klasse, samfunnsklasseadel, aristokrati, crème de la crème, elite, nobilitet, overklasse, rikfolk, sosietet, samfunnsklasse, samfunnsklassekaste, avstamning, byrd, fødsel, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppekaste, dumpe, hive, kyle, pælme, sende, slenge, slynge, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættklasse, samfunnsklasseklasse, yrkesgruppeklasse, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, standard, type, utholdenhet, varighet, verdiklasse, etasje, fase, grad, høyde, plan, stadium, trinnklasse, klassetrinn, kull (muntlig mening), skoleklasse, studietrinn, trinn, årskull (muntlig mening), arbeid