Synonymer til argumentere

begrunne, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreie, utgreiebegrunne, bygge, grunne, tufte, utgreieforklare, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, utgreiegodtgjøre, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, honorere, lønne, utgreieklargjøre, arrangere, bearbeide, behandle, dyrke, elte, endre, fikse (muntlig mening), forandre, forbedre, foredle, forfine, for