Synonymer til aristokrati

adel, arbeiderklasse, kaste, klasse, samfunnsklasseadel, crème de la crème, elite, nobilitet, overklasse, rikfolk, sosietet, sosietetelite, de færreste, de utvalgte, , fåtall, mindretall, minoritet, nesten ingenelite, spiss, tet