Synonymer til autokrati

autarki, despoti, diktatur, enevelde, tyranni, eneveldetyranni, hemning, lenker, makt, maktspråk, plikt, press, prokrustesseng, slaveri, trelldom, trugsmål, trussel, trykk, tvang, tvangstrøye, ufrihet, underkuelse, undertrykkelse, vold, åk