Synonymer til av samme ulla

av samme art, av samme slag, det samme, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, lignende, lik, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonym, synonymdet samme, betydningsløs, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktigdet samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre