Synonymer til aval

akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivakkreditiv, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, erklæring, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjon, ansvar, betryggelse, dekning, forsikring, garanti, hjemmel, kausjon, kriterium, lånegaranti, pant, sikkerhet, trygghet, vern, skrivattest, kunngjø