Synonymer til ave maria

andakt, bordbønn, bønn, fadervår, kirkebønn, litani, orasjon, prostratio, takkevers, takksigelse, tidebønnandakt, bønnestund, gudstjeneste, høymesse, kirkesang, kult, kultus, messe, motett, rekviem, seremoni, sjelemesse, tidebønn, vekselsang, tidebønnbønn,