Synonymer til avfall

boss, rask, skrap, søppelavfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, ruin, slant, stump, vrak, søppel, vraklevning, avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, lag, leire, mudder, sediment, silt, slam, søle, utkrystallisering, arbeidsfør, bra, frisk, førlig, helbredet, i god form, i vigør, klar til dyst, levende, livfull, livskraftig, oppegående, opplagt, pigg, restituert, rørig, sprek, sprudlende av liv, sunn, uthvilt, utsovet, vel til pass, vitalrask, søppelrask, behendig, brå, ekspeditt, ekspress, flyktig, hodekuls, hurtig, i ett nå, i fullt firsprang, i hui og hast, kjapp, kvikk, lett på labben, med stormskritt, på rekordtid, rapp, skyndsom, snar, snøgg, som et olja lyn, som ild i tørt gress, svint, så det kost etter, så det suser, a