Synonymer til avkledd

bar, blottet, demaskert, i adams drakt, naken, netto, ribbet, udekket, uten en tråd, uten en trådbar, død, formålsløs, kald, skrinn, steril, tom, treløs, tørr, ubevokst, ufruktbar, uproduktiv, uttørket, åndsfattig, øde, ørkenaktig, uten en trådnaken, avkledt, beskjeden, diskre, elendig, enkel, fattigslig, kummerlig, puritansk, spartansk, spinkel, tarvelig, uanselig, ukunstlet, upretensiøs, usselnaken, avanse, avkastning, bonus, fortjeneste, innkomst, inntekt, intrade, overskudd, profitt, utbytt