Synonymer til avsats

flate, høyslette, platå, slette, annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukkeslette