Synonymer til avskrivning

duplisering, kopiering, mangfoldiggjøring, mangfoldiggjøringkopiering, dobling, dublering, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, imitasjon, lage dubletter, multiplikasjon