Synonymer til avslutte

abortere, avbryte, avlyse, bryte, desertere, droppe, forlate, forsake, fraskrive, hoppe av, kansellere, skrinlegge, stanse, stoppe, stoppeavbryte, annullere, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, fjerne, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukke, avdekke, angi, anmelde, avsløre, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavdekke, avklare, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utrede, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, framheve, fremheve, gjøre oppmerksom på, klarlegge, konstatere, markere, nevne, poengtere, påpeke, sette fingeren på, slå fast, trekke fram, understreke, utpeke, vektlegge, vise tilavgjøre, avru