Synonymer til avvisning

avbud, avrunding, avslutning, død, ende, endelikt, endelse, endepunkt, ferdig, finale, forbi, kroken på døra, nei, opphør, oppløsning, over, punktum, slutt, stans, stopp, stopper, teppefall, ute, utgang, utløp, avslag, blokkering, boikott, diskvalifikasjon, forakt, løpepass, refusjon, sensur, sladd, streik, utelukkelse, utestengelseavslag, prisreduksjon, rabatt, salg, tilbud, utløpavvisning, diskvalifikasj