Synonymer til bånd

aiguillette, fiber, galon, hyssing, line, lisse, reip, rem, snor, snøre, streng, strikke, stropp, tau, tråd, vad, vaier, wire, avstamning, (ens) eget kjøtt og blod, aner, blod, dynasti, familie, forfedre, herkomst, hus, huslyd, husstand, klasse, nærmeste, opphav, opprinnelse, rase, slekt, stamtre, ættavstamning, byrd, fødsel, kaste, kår, miljø, posisjon, samfunnslag, stand, status, stilling, verdi, yrkesgruppeavstamning, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, kilde, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, tilhørighet, tilknytning, wirebånd, tilknytningenhet, empati, enighet, fellesskap, gjensidig forståelse, godvilje, harmoni, kjærlighet, medføle