Synonymer til bannlyse

bortvise, deportere, drive ut, fjerne, forvise, jage, landsforvise, sende bort, sende i eksil, utstøte, utvise, annullere, avbryte, avlyse, avskaffe, eliminere, erklære død og maktesløs, gjøre om, gjøre slutt på, hjøre ugjort, inndra, likvidere, mortifisere, omgjøre, omstøte, oppheve, oppløse, sette ut av kraft/funksjon, slette, stanse, stryke, suspendere, tilbakekalle, underkjenne, utelukkefjerne, s