Synonymer til basalt

dyptgående, elementær, empirisk, erfaringsmessig, forberedende, fundamentalt, grundig, grunnleggende, innførende, propedeutisk, uunnværlig, vesentlig, vesentligdyptgående, detaljert, fast, fullstendig, fullt og fast, fyldig, gjennomført, i dybden, inngående, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, utførlig, uttømmende, vidløftig, bare blåbær, brukervennlig, direkte, enkel, forståelig, fundamental, grovhugd, hjemmestrikket, hverdagslig, ikke vanskelig, ingen heksekunst, lett, lettfattelig, liketil, opprinnelig, primitiv, simpel, tarvelig, ukomplisert, ukunstlet, usammensatt, uskyldig, vulgærelementær,