Synonymer til beboer

borger, innbygger, innvåner, landsmann