Synonymer til befolke

besette, besjele, fylle, gjennomsyre, lade, laste, mette, oversvømme, pakke, plombere, proppe, stoppe, stue, ta imot, utfylle, utfyllebesette, bekjempe, beseire, erobre, erverve, gå til topps, innta, klare, klare brasene, orke, overgå, overskride, overta, overvinne, seire, ta med storm, toppe, trekke det lengste strået, vinne