Synonymer til begrunne

argumentere, forklare, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreie, utgreiebegrunne, bygge, grunne, tufte, underbyggebygge, konstruere, mure, oppføre, reise (rå form), utgreieforklare, belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, utgreiegodtgjøre, bekoste, betale, dekke, finansiere, gjøre opp, honorere, lønne, angripe, anlegge, anstifte, begynne, debutere, etablere, gi seg i kast med, gi seg til, gripe an, grunnlegge, gå i gang (med), initiere, innlate seg på, innlede, innvie, intonere, introdusere, istemme, iverksette, kjøre i gang, lansere, nedset