Synonymer til begynnelsessted

belegg, informant, kilde, kildeskrift, opphav, opprinnelse, rot, spire, start, startsted, utgangspunkt, utspring, utspringbelegg, hinne, membran, overflate, plakk, rust, skimmel, snerk, utspringinformant, bud, budbringer, bybud, formidler, kurer, leverandør, mellommann, overbringer, postbud, sendebud, stråmann, tolk, utsending, visergutt, ærendsgutt, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, startskudd, utgangsposisjon, åpningkilde, avstamning, bånd, enhet, forbindelse, hjemstavn, hjemsted, nærhet, opprinnelsessted, røtter, samhørighet, slekt, tilhørighet, tilknytningkilde, s