Synonymer til behandlingstrengende

pasient, pleietrengende, sengeliggende, syk person, syk personsengeliggende, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, matt, sjaber, skadet, skral, skranten, skrøpelig, svekket, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel