Synonymer til beherske

evne, fikse, fullføre, få til, gjennomføre, greie, ha i sin hule hånd, håndtere, klare, klare brasene, kunne, makte, mestre, oppnå, ordne, takle, være mann for, anlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreevne, være mann forfikse, bøte, flikke, forbedre, fornye, gjøre/sette i stand, gå over, lappe, lime, mekke (muntlig mening), overhale, pleie, pusse opp, rehabilitere, reparere, restaurere, rette opp, sette i stand, skifte ut, stoppe, utbedre, vedlikeholde, vøle, gjen