Synonymer til beliggenhet

plass, posisjon, stand, sted, stilling, albuerom, areal, en plass i solen, forum, gårdsplass, idrettsplass, klaring, lebensraum, lekeplass, manesje, nisje, plett, rom, rotunde, spillerom, stadion, taje, torg, tumleplass, tunplass, distrikt, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, strekning, strøk, terreng, territorium, traktplass, stillingplass, benk, kontorstol, krakk, lenestol, sete, sofa, stol, ørelappstol, avstamning, byrd, fødsel, kaste, klasse, kår, miljø, samfunnslag, status, verdi, yrkesgruppeposisjon, yrkesgruppestand, befinnende, forfatning, forhold, form, helbred, kondisjon, omstendighet, orden, situasjon, skikk, tilstandstand, stillingstand, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, karakter, kvali