Synonymer til belyse

definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, presisere, utdype, utmale, utvide, utvikle, argumentere, begrunne, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreieforklare, gå nærmere inn p