Synonymer til bemerke

avsløre, angi, anmelde, avdekke, blottstille, dolke, forråde, røpe, sladre, stikke, tyste (på), utlevereavsløre, avklare, avslutte, bringe rede i, finne ut av, få rede på, kaste lys over, klargjøre, klarne, løse, nøste/rulle opp, oppklare, utredeavsløre, bli klar over, erfare, finne (ut), forstå, forsøke, få øynene opp for, gjennomskue, iaktta, konstatere, lukte lunta, lære, oppdage, se, snuse opp, snuse oppbemerke, beskrive, formulere, framstille, hevde, legge for dagen, nevne, omtale, ordlegge, påstå, si, tilkjennegi, uttale, ymte, ytre, åpenbare, snuse oppbli klar over, beg