Synonymer til bemyndigelse

adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgang, tillatelseadgang, atkomst, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyve, tillatelse, age, antagonisme, antipati, aversjon, avind, avsky, avsmak, bitterhet, ha et horn i siden til, hat, kvalme, mishag, motvilje, nag, uvilje, vemmelseage, autoritet, bestemthet, herredømme, jurisdiksjon, kraft, majestet, makt, maktinstans, myndighet, respekt, styrke, styrkeautoritet, ekspert, fagkyndig, fagmann, kapasitet, konsulent, mester, professor (muntlig mening), spesialist, tillatelsebemyndigelse, styrkebemyndigelse, embetsverk, instans, organ, rådighet, s