Synonymer til berge

amme, bespise, die, fore, fostre, , livberge, livnære, mate, mette, nære, nøre, oppdrette, assistere, avlaste, befri, bidra, bistå, forbarme seg over, frelse, hjelpe, komme til unnsetning, leie, rake kastanjene ut av ilden for, redde, sekundere, slå et slag for, styrke, stå bi, støtte, subsidiere, subvenere, ta hånd i hanke med, ta seg av, tjene, tre støttende til, være behjelpelig, begunstige, beskytte, bevare, dra omsorg for, forsvare, frede, gardere, gå/stille