Synonymer til beskrivelse

angivelse, definisjon, forklaring, henvisning, analyse, analyseverktøy, hypotese, modell, postulat, tanke, teorem, teoriforklaring, henvisningforklaring, anvisning, beskjed, data, empiri, etterretning, fotnote, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkforklaring, argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forsvar, grunn, motivering, påstand, redegjørelse, resonnement, støtte, forklaringhenvisning, vinkhenvisning, kildehenvisning, referanse, sluttnote