Synonymer til bestå av

besitte, bestemme over, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, inneholde, ligge/sitte inne med, oppta, rå(de) over, være utstyrt med, ansette, anslå, avmåle, bedømme, beregne, dimensjonere, estimere, forutberegne, gjøre et overslag, kalkulere, kvantifisere, måle, oppgi, overveie, planlegge, regne med, regne ut, spå om, ta i betraktning, taime, tallfeste, tenke etter, time, utregne, vurderedisponere, anvende, benytte, betjene seg av, bruke, dra fordel av, dra nytte av, gripe til, nytte, ty til, utnyttedisponere, op