Synonymer til bestyrelse

administrasjon, ansvarshavende, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, papirmølle, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesen, vesenembetsverk, bemyndigelse, fullmakt, instans, jurisdiksjon, makt, myndighet, organ, rett, rådighet, statsmakt, øvrighet, sty