Synonymer til bestyrke

(for)herde, armere, avstive, befeste, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, intensivere, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, væpne, anerkjenne, akseptere, autorisere, bemyndige, bifalle, gi lov, gi tilgang, gjøre gyldig, godkjenne, godta, kanonisere, klarere, legitimere, ratifisere, si ja til, tillate, underskrive, vedtaanerkjenne, akte, hylle, prise, respektere, rose, ta bølgen, vedkjenne seg, æreanerkjenne, anbefale, applaudere, berømme, bøye seg i støvet for, feire, forherlige, gi honnør, gi kompliment, heve til skyene, klappe for, love, lovprise, opphøye, påskjønne, sette pris på, sette på gullstol, skamrose, skryte av, smigre, synge ens pris, tilbe, verdsetteanerkjenne, attestere, bedyre, beedige, bejae, bekrefte, besegle, bevise, bevitne, erkjenne, forsikre, innrømme, konfirmere, konstantere, parafere, sanksjonere, sanne, stadf