Synonymer til betalingsstans

bankerott, fallitt, insolvens, konkurs, krakk, ruin, sammenbruddbankerott, fallert, fattig, insolvent, konk, pengelens, ruinert, sammenbrudd, sammenbruddfallitt, sammenbruddkonkurs, sammenbruddkrakk, benk, kontorstol, lenestol, plass, sete, sofa, stol, ørelappstol, avfall, etterlatenskap, fossil, levning, relikt, reminisens, rest, slant, stump, vrakruin, sammenbruddruin, beskadigelse, degenerasjon, dekadanse, destruksjon, fordervelse, forfall, forslumming, henfall, nedgang, oppløsning, skadeverk, tilbakegang, undergan