Synonymer til betenkningstid

deadline, forlengelse, forsinkelse, frist, galgenfrist, henstand, nådetid, omrømmingstid, opphold, pusterom, respitt, termin, utsettelse, deadli