Synonymer til betraktning

anskuelse, betraktningsmåte, mening, oppfatning, standpunkt, syn, synsmåte, synsvinkel, tankeganganskuelse, erfaring, erkjennelse, fornemmelse, forståelse, gnosis, innsikt, kunnskap, livsoppfatning, oppfattelse, persepsjon, verdensanskuelse, verdensbilde, viten, tankegangbetraktning, filosofi, framstilling, følge, ide, konklusjon, overveielse, resonnement, resultat, slutning, tankegang, tankeprosess, utlegning, vurdering, tankegangbetraktningsmåte, aspekt, grunnsyn, perspektiv, side, ståsted, utgangspunkt, vinkling, arrangement, form, formulering, fremstilling, innretning, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjonframstilling, k