Synonymer til bevege seg oppover

blåse bort, elevere, fly, heve, klatre, lette, løfte, miste tyngde, stige, sveve, sveve avgårde, ta av, beinfly, fare, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jage, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, travefly, ta avfly, bil, buss, båt, ekspressbuss, farkost, ferje, hestedrosje, hurtigtog, kjøretøy, leddbuss, regionaltog, svevebane, sykkel, t-bane, tog, trailer, transportmiddel, trikk, vogntogfly, flagre, flakse, flyte på vinden, få luft under vingene, ta til vingene, adle, bearbeide, dyrke opp, forbedre, foredle, forfine, forskjønne, høyne, kultivere, lutre, raffinere, rense, utvikle, videreutvikle,