Synonymer til bevegelsesfrihet

autonomi, carte blanche, egenrådighet, frie hender, frihet, handlefrihet, overmot, privilegium, selvråderett, selvstendighet, selvstyre, suverenitet, uavhengighet, hand