Synonymer til bli til del

annamme, anta (form av), arve, bli gift med, bli rammet av, bli utsatt for, erverve, , hale i land, høste, høste inn, innhente, innkassere, motta, oppdrive, oppnå, pådra seg, skaffe seg, ta hjem, vinne, an