Synonymer til blottet

avkledd, bar, demaskert, i adams drakt, naken, netto, ribbet, udekket, uten en tråd, uten en trådbar, død, formålsløs, kald, skrinn, steril, tom, treløs, tørr, ubevokst, ufruktbar, uproduktiv, uttørket, åndsfattig, øde, ørkenaktig, uten en trådnaken, avkledt, beskjeden, diskre, elendig, enkel, fattigslig, kummerlig, puritansk, spartansk, spinkel, tarvelig, uanselig, ukunstlet, upretensiøs, usselnaken, avanse, avkastning, bonus, fortjeneste, innkomst, inntekt, intrade, overskudd, profitt, utbytt