Synonymer til blytyper

bind, arbeid, bestselger, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkbind, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn, tekst, emballasje, innpakning, omslag, papir, plast, verk, verkbok, alfabet, grafem, hieroglyf, mayaglyf, skrifttegn, tegnbokstav, akkreditiv, ak