Synonymer til bokstav

alfabet, grafem, hieroglyf, mayaglyf, skrifttegn, tegn, bind, arbeid, bestselger, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkbind, blytyper, håndskrift, skrevne ord, tekst, emballasje, innpakning, omslag, papir, plast, verk, verkbok, tegnbokstav, skriftte