Synonymer til boligkvarter

boligområde, borettslag, bosted, bydel, distrikt, forvaltningsområde, hjemsted, kvartal, nabolag, omegn, adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, fristed, heim, hjem, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedbosted, areal, domene, egn, enemerker, himmelstrøk, kant, land, landskap, lokalitet, mark, område, plass, provins, reservat, revir, sektor, sfære, skueplass, sone, sted, strekning, strøk, terreng, territorium, traktdistrikt, bispedømme, fylke, fyrstedømme, herred, keiserrike, kommune, kongedømme, landområde, landsdel, region,