Synonymer til booke

abonnere, bestille, leie, subskribere, ta hjem, ta hjembestille, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bevirke, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta seg, fremme, gjøre, lære, praktisere, repetere, spille, ta, trene, utfolde, utføre, utøve, øvebestille, anskaffe, bestikke, betale, erverve, gå til innkjøp/anskaffelse av, handle, importere, innføre, investere i, kjøpe, kjøpslå, løse (billett), overta, shoppe, skaffe segbestille, befale, beordre, bestemme, dekretere, diktere, dirigere, dominere, fastsette, foreskrive, forlange, forordne, herske, kommandere, kontrollere, pålegge, sjefe, styre, ta hjemleie, administrere, anføre, angi, befale over, bestyre, drive, forestå, forvalte, fronte, føre, gå i spissen for, ha hånd om, lede, lose, oppdra, presidere, regissere, rettlede, stå for, stå i spissen for, veiledeleie, assistere, avlaste, befri, berge, bidra, bistå, forbarme seg o