Synonymer til borger

beboer, innbygger, innvåner, landsmann