Synonymer til bortkastet

forgjeves, fåfengt, fånyttes, gagnløst, håpløs, nytteløs, ulønnsom, virkningsløs