Synonymer til bortmed

attmed, gjennom, hos, i nærheten av, inntil, med, nær, per, ved, ved hjelp av, ved siden av, ved siden avhos, blant, iblant, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med, anslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmeti nærheten av, addert (med), i tillegg til, og, også, pluss, samtmed, ved siden avmed, au (muntlig mening), dessuten, endog, i tillegg, item, likeens, likeledes, likeså, likså, oven i kjøpet, til og med, tillike, tillikem